Benocycling biedt u een uitgebreid gamma kwalitatief hoogstaande fietsen voor groot en klein, jong en oud en vele bijkomende accessoires
0
Winkelwagen
€ 0,00
Service /

Fietsverzekering

Fietsverzekering

Kies de fietsverzekering die u het best past.
U bent verzekerd tegen diefstal en eigen schade. Of alleen tegen diefstal.

U kiest zelf de verzekeringsformule die u op het lijf geschreven is.

Callant Verzekeringen werkt uitsluitend met uiterst professionele fietshandelaars.

Hij staat u bij met raad en daad voor al wat uw fietsverzekering betreft. Hij bepaalt samen met u het verzekerde bedrag van uw Fietsomnium. Hij bekijkt bij beschadiging of diefstal hoe hoog het kostenplaatje ligt. En zo nodig bezorgt hij u een gelijkaardige fiets als uw ouwe trouwe exemplaar.

Een vergoeding waar u wat aan hebt
Fiets gestolen of beschadigd? Meteen Callant Verzekeringen contacteren.
Dan maken we snel werk van uw vergoeding. Die krijgt u in natura van uw fietshandelaar: ofwel in de vorm van een herstelling, ofwel in de vorm van een nieuwe fiets.
Bij diefstal geldt een vrijstelling van 20 % van de verzekerde waarde, bij schade van 2,5 %. In beide gevallen bedraagt die vrijstelling minimum 50 €.

 

Veel gestelde vragen

Naar welk adres mag ik de kopie van de aankoopfactuur en de foto's sturen?

Dit kan u ons bezorgen via mail, fax of per post.

Callant Verzekeringen
Kapellestraat 113
8020 Oostkamp
fietsomnium@callant.be This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
050/ 34 23 57

Mijn fietshandelaar staat niet in de lijst, is deze niet erkend?

Een fietshandelaar is bij ons een erkende dealer, van zodra deze zowel fietsen verkoopt als herstelt. Gelieve de gegevens van uw fietshandelaar in het veld opmerkingen in te vullen. Op die manier kunnen wij bij onderschrijving de correcte gegevens aanpassen.

Kan ik nog een contract voor drie jaar onderschrijven ?

Neen. Sinds november 2010, bieden wij enkel polissen aan met een looptijd van één jaar. Dit conform de wet op landsverzekeringsovereenkomsten. Een polis van één jaar, kan wel nog tweemaal verlengd worden met telkens één jaar.

Wordt mijn fietsverzekering automatisch verlengd?

Neen, enkele weken voor de vervaldag wordt u verwittigd met de vraag om de polis te verlengen. Als u ingaat op deze vraag hoef je enkel de premie te storten. Na ontvangst van de premie, krijgt u een nieuw certificaat ter bevestiging van dekking.

Hoeveel bedraagt de vrijstelling?

De vrijstelling bedraagt voor volledige diefstal: 20 % op de verzekerde waarde, bij gedeeltelijke diefstal (bv een zadel gestolen): 2,5% op de verzekerde waarde en bij schade ook 2,5 % op de verzekerde waarde (voor mountain bikes en racefietsen bedraagt de vrijstelling 10% van de verzekerde waarde). De minimum vrijstelling bedraagt steeds € 50. Bij diefstal of totaal verlies wordt de vrijstelling in mindering gebracht van de waarde van de vervangfiets.

Wordt er rekening gehouden met een afschrijving?

Er wordt 1 % slijtage toegepast vanaf de 13 de maand. De slijtage wordt enkel toegepast bij een totaal verlies

Wat zijn accessoires?

Accessoires zijn objecten die worden vastgehecht aan de fiets. Indien u deze wenst te verzekeren, moeten wij een kopie van de aankoopfactuur van de accessoires ontvangen.

Hoe zit de fiscale incentive bij fietsgebruik in elkaar? Klik hier

Procedure bij een schadegeval ?

Bezorg ons zo snel mogelijk een ingevuld aangifteformulier (dit vindt u terug bij het verzekeringscertificaat), samen met een schadebestek. Bij gebrek aan aangifteformulier graag electronische aangifte via de website. Bij diefstal, proces-verbaal laten opmaken door politie.

Hoeveel wordt uitbetaald bij diefstal?

De vergoeding gebeurt steeds in natura. Dit betekent concreet: U kiest bij uw fietshandelaar een nieuwe gelijkwaardige fiets van hetzelfde merk en type. U betaalt de vrijstelling (20 % op de verzekerde waarde) en de eventuele afschrijving aan de fietshandelaar. Wij regelen het overige met de fietshandelaar na ontvangst van de nieuwe aankoopfactuur.

Hoeveel wordt uitbetaald bij een gedeeltelijke diefstal?

Bij gedeeltelijke diefstal vergoeden wij de kostprijs van het gestolen onderdeel, verminderd met de vrijstelling van 2.5% van de verzekerde waarde. Er is steeds een minimumvrijstelling van €50. De vergeoding gebeurt steeds in natura.

vb.1: Mijn fiets heeft een aankoopwaarde van €2000, mijn accessoires (vb.fietscomputer) hebben een waarde van €250. Mijn fiets + accessoires zijn derhalve verzekerd voor €2250. Wanneer de fietscomputer wordt gestolen, dan betalen wij €250 - €56.25 (2.5% op €2250) = €193.75

vb.2: Mijn fiets heeft een aankoopwaarde van €1000, mijn accessoires (vb.fietscomputer) hebben een waarde van €250. Mijn fiets+accessoires zijn derhalve verzekerd voor €1250. Wanneer de fietscomputer wordt gestolen, dan betalen wij €250 - €50 (2.5% op €1250, met een minimum van €50) = €200

Hoeveel wordt uitbetaald bij schade aan de fiets?

Voor zover u de waarborg “diefstal+beschadiging” hebt onderschreven, betalen wij de herstellingskost, verminderd met de vrijstelling. De vrijstelling bij schade bedraagt 2.5% van de verzekerde waarde(10% bij een mountain bike of racefiets). Er is steeds een minimumvrijstelling van €50. De herstellingskost wordt steeds rechtstreeks vergoed aan uw fietshandelaar, rekening houdend met de vrijstelling en eventuele afschrijvingen.

Vb. uw fiets is verzekerd voor €2100. De schade bedraagt €250. Wij betalen €250 - €52.5 (2.5% van €2100) = €197.5

Vb. uw fiets is verzekerd voor €1000. De schade bedraagt €250. Wij betalen €250- €50 (2.5% van €1000 met een minimum van €50) = €200

Welke waarde dien ik te verzekeren?

Het te verzekeren bedrag bestaat uit de effectief betaalde prijs (= aankoopprijs van de fiets), eventueel verhoogd met de prijs van de bijgekochte accessoires.

Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Vul steeds het aangifteformulier in dat bij het verzekeringscertificaat zit en bezorg het ons zo spoedig mogelijk. Heeft u geen aangifteformulier dan kan u ook de electronische aangifte gebruiken op de website. Bij diefstal is het nodig dat u aangifte doet bij de politie. Indien u een schadebestek heeft kan u dit ook best al overmaken.

Moet de fiets uitgerust zijn met een speciaal slot ?

Wij vragen geen speciale slot.

Wordt er een expert gelast om de schade vast te stellen?

Op basis van de bestekken wordt beslist of er al dan niet een expert wordt gelast. U dient steeds onze toestemming af te wachten vooraleer er mag worden hersteld.

Zijn wedstrijden verzekerd?

Wij sluiten wedstrijden en/of voorbereiding erop steeds uit. Indien sporadisch aan wedstrijden wordt deelgenomen dient u ons eerst te contacteren om te kijken of de waarborg verworven is. Deelname aan triatlon- en/of duatlonwedstrijden en/of de voorbereiding erop is daarentegen wel verzekerd.

Ben ik als wielertoerist verzekerd tijdens groepsritten?

Voor zover het geen wedstrijd betreft zijn deze ritten verzekerd, wereldwijd en 24/24h.

Dient er een aansprakelijke tegenpartij betrokken te zijn?

Nee, wij vergoeden op basis van onze polis ongeacht of er een tegenpartij bij betrokken is. Vb. u rijdt in een put, valt en er is schade aan de fiets. Wij vergoeden de schade aan de fiets.

Aan wie wordt de schade betaald?

Wij vergoeden steeds in natura. Dit betekent dat u bij schade de herstelling kan laten uitvoeren door de fietsenhandelaar of een nieuwe fiets kan afhalen in geval van diefstal. Wij betalen dan de factuur aan de fietsenhandelaar, conform de polisvoorwaarden.

Wat wordt bedoeld met ‘beschadiging’ ?

Dit is schade aan de fiets die ontstaan is door een ongeval, met of zonder tegenpartij. Een ongeval is een plotselinge, onvrijwillige en een voor de verzekerde onvoorzienbare gebeurtenis. vb. u rijdt in een put in het wegdek en valt...,

Wat is ‘diefstal’?

Voor de omschrijving van ‘diefstal’ verwijzen we naar art.461. Strafwetboek: Art. 461. Strafwetboek: Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. Diefstal wordt gelijkgesteld met het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik.(gebruiksdiefstal vb. joy-riding)

Is de fietsverzekering overal ter wereld geldig?

Ja, onze polis is wereldwijd van toepassing en 24/24h

Kan ik een polis onderschrijven voor een periode van enkele weken?

De minimumlooptijd van onze polis is 1 jaar. Kortere periodes worden niet aanvaard.

Komen bovenop de in de offerte vermelde premie nog andere kosten?

Nee, de opgegeven premies zijn steeds inclusief taksen en lasten.

Kan de premie in maandelijkse schijven worden betaald?

Nee, we werken enkel en alleen met jaarpremies.

Wordt de polis stilzwijgend verlengd?

Nee, de looptijd is steeds “zonder meer”. Dit betekent dat ze niet stilzwijgend wordt verlengd. Na 1 jaar eindigt de polis automatisch. Sinds 01/01/09 is het wel mogelijk om de polis nog 1 jaar te verlengen. Dit gebeurt evenwel niet automatisch. Enkele weken voor de eindvervaldag wordt u hiertoe aangeschreven. Oudere polissen met een looptijd van 3 jaar worden niet meer verlengd.

Met welke fietshandelaars wordt samengewerkt?

Wij werken in principe samen met elke professionele fietshandelaar, ook al is hij (nog) niet vermeld in de lijst op de website.

Welke soorten fietsen worden verzekerd?

Wij verzekeren alle soorten fietsen. Vb. racefiets, MTB, ligfiets, electrische fiets, bakfiets, handbike,….. Kan de fietscomputer ook meeverzekerd worden? Ja. Die valt onder de “accessoires” en kan verzekerd worden.

Mijn fiets is 2 jaar oud. Kan ik deze nog verzekeren?

Nee, wij verzekeren fietsen tot maximum 1 jaar oud. Vb. Fiets is vorig jaar aangekocht. Deze kan nog worden verzekerd. Vb. Fiets is 2 jaar geleden aangekocht. Deze kan niet meer worden verzekerd.

Ik heb geen aankoopfactuur van mijn fiets. Hoe kan ik de waarde bewijzen?

Wij baseren ons op de aankoopfactuur om de waarde te bepalen. Indien de aankoopfactuur niet meer beschikbaar is, vragen we een gedetailleerd schattingsverslag van een professionele fietshandelaar.

Zijn fietszakken ook accessoires?

Ja, dit beschouwen wij ook als fietsaccessoires en kunnen meeverzekerd worden.

De fiets heb ik in winkel A gekocht en de accessoires in winkel B.

U bezorgt ons alle facturen en wij verzekeren zowel fiets als accessoires.

Kan ik mijn verzekeringspolis laten opmaken op mijn firma?

Dit is perfect mogelijk. Uw vennootschap is dan de verzekeringsnemer.

Moet ik naar één van de Callant kantoren komen om de polis af te sluiten?

Het mag uiteraard, maar dit is niet nodig. Offertes en polissen kunnen perfect via de website www.fietsomnium.be worden afgesloten.

Mijn racefiets is niet uitgerust met een slot. Wat als de fiets wordt gestolen?

Wij vragen geen slot en voorlegging van sleutel en/of reservesleutel.

Wanneer vangt de verzekeringsdekking aan?

De polis vangt aan 1 dag na ontvangst van de verschuldigde premie op het in de offerte vermeld rekeningnummer, maar enkel indien de aankoopfactuur van de fiets in ons bezit is.

Hoe sluit ik de verzekering het best af?

Er zijn verschillende mogelijkheden om de polis te onderschrijven. 1) via de module op onze website www.fietsomnium.be  2) door gebruik te maken van de folder die ter beschikking ligt bij de professionele fietshandelaar 3) door contact op te nemen met één van onze kantoren ....

Ik woon in Nederland. Kan ik een polis Fietsomnium afsluiten?

Als u in Nederland woonachtig bent, dan dienen we u door te verwijzen naar onze Nederlandse correspondent. Voor een online een offerte, klik je best op: www.unigarant.nl/UnigarantWebsite/Verzekeringen/Verzekeringen/Fiets/

Ik monteer zelf mijn fiets. Wat met schade door montage of vervanging van onderdelen?

Dit is geen schade door "ongeval" en niet verzekerd in de polis.

Hoe zit de fiscale incentive bij fietsgebruik in elkaar?

De regering wil het gebruik van de fiets als verplaatsingsmiddel fiscaal aanmoedigen en heeft daarom enkele regels uitgevaardigd en/of aangepast:

1) verhoging vrijgestelde kilometervergoeding: het fiscaal vrijgestelde deel van de door de werkgever terugbetaalde vergoedingen voor (werkelijke) verplaatsingen tussen woonplaats en werk wordt met ingang van 2009 opgetrokken naar 0.20 EUR per kilometer.

2) terbeschikkingstelling fiets: het nieuwe artikel 38§1, eerste lid, 14°, b, van het W.I.B.1992 voorziet in een vrijstelling van het 'voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een fiets en toebehoren, met inbegrip van de onderhouds- en stallingskosten, die daadwerkelijk wordt gebruikt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling'.

Deze vrijstelling geldt zowel voor werknemers als bedrijfsleiders. Bovendien is deze vrijstelling zelfs verenigbaar met de vrijgestelde kilometervergoeding voor verplaatsingen met de fiets (zie hierboven). Deze vrijstelling houdt immers haar belang voor andere fietsonkosten (kledij, enz) en voor de effectieve aanmoediging van het gebruik van de fiets. Uit het ontwerp van de wettekst kan afgeleid worden dat een gebeurlijk privé gebruik van de betrokken (door de werkgever ter beschikking gestelde) fiets geen afbreuk doet aan de vrijstelling.

3) verhoogde aftrek ten belope van 120 procent: bepaalde uitgaven in hoofde van de werkgever komen in aanmerking voor een fiscale aftrek a rato van 120 procent van de uitgave, onder meer wanneer zij betrekking hebben op gemeenschappelijk vervoer van werknemers in het kader van het woon-werkverkeer. Deze regeling wordt nu specifiek uitgebreid naar de kosten die gedaan worden om het fietsgebruik in het kader van het woon-werkverkeer aan te moedigen in de mate dat zij betrekking hebben op een onroerend goed voor stalling of de inrichting van kleedruimte, sanitair en douches, voor de fietsende personeelsleden, of om fietsen en toebehoren te verwerven (en te onderhouden) om die vervolgens aan de personeelsleden ter beschikking te stellen. Naast de personeelsleden worden ook de bedrijfsleiders in deze verhoogde fiscale aftrek bedoeld. Er wordt nog bijvermeld dat fietsen dienen afgeschreven te worden over een minimum periode van 3 jaar. Deze regeling van verhoogde fiscale aftrek geldt voor alle uitgaven gedaan of gedragen vanaf 1/1/2009.


Ons Adres

Beno Cycling BVBA
Turnhoutsebaan 203 - 205
2140 Borgerhout
Belgie
Tel:   
032365031
                 Mail:  info@benocycling.be

Openingsuren

Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, Zaterdag
10-12 uur en van 13-18 uur
Sluitingsdagen: dinsdag en zondag
 

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop